U, de petitionaris
C66e0997 384e 40fb be44 5789d6a5b42e

Landelijk Rockanje: Nieuwbouw ja! Hoogbouw nee!

1.040 ondertekeningen

Op de papieren handtekeninglijsten zijn 187 handtekeningen verzameld, totaal dus meer dan 1200 ondertekeningen! Tegen hoogbouw, geen volgebouwde kernen maar een nieuwbouwwijk met voldoende betaalbare woningen, maximaal 3 woonlagen, veel groen en een 2e supermarkt. Dat is wat Rockanje nodig heeft. Houd Rockanje laag en landelijk!

Petitie

Wij

Verontruste bewoners en bezoekers van Rockanje, Oostvoorne en Tinte,

 

constateren

  • Gemeente Westvoorne 910 woningen moet bouwen.
  • deze woningen blijkbaar binnen de dorpskernen Rockanje en Oostvoorne moeten komen.
  • de gemeente een intentieverklaring heeft getekend van 4 woonlagen plus dak.
  • bewoners bezwaar maken tegen het opvullen van de groene ruimte in de dorpskern en tegen het verlies van het dorpse karakter in dit recreatie en natuurgebied.
  • bewoners willen graag meedenken en participeren in deze plannen.

 

en verzoeken

Gemeente Westvoorne,

  • Bouw voldoende betaalbare woningen voor jong en oud
  • Met behoud van landelijk karakter.
  • Nooit hoger dan 3 woonlagen.
  • Ruim van opzet met veel groen en blauw.

Met zoveel woningzoekenden (3.770 exclusief sociale instroom van buiten de gemeente) kun je de bouw alleen in een nieuwe wijk realiseren.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Westvoorne 
Petitieloket:
Einddatum:
04-08-2021 
Petitionaris:
Actiegroep de Drenkeling  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

digitale informatieavond m.b.t. De Drenkeling Fase 2.

Gisterenavond was de digitale informatieavond m.b.t. De Drenkeling Fase 2. Met nadruk op het feit dat het een informatieavond was en geen inspraak avond.

+Lees meer...

Erg jammer.

Voor de locatie van voormalig Swinshoek was er helaas geen informatie beschikbaar. Voor de andere locaties is er een plan gepresenteerd. Uit de vragen die gesteld werden sprak de verontrusting van de bewoners m.b.t. de hoogte, de woondichtheid, de ontsluitingswegen en het evenementen terrein. Het was duidelijk dat er geen plaats is voor groen en blauw. Al het groen wordt gekapt en er komt niets/zeer weinig voor terug.

Wat wij niet begrijpen dat als je 260 huizen bouwt (op een stuk grond waar er maar 120 passen) er dan rond 400 auto;s extra gaan rondrijden terwijl je meer dan 100 bomen kapt, dat dat geen impact heeft op de natuur / duinrand van ons dorp. Bomen zetten stikstof om in zuurstof. De bomenbank gaat in het nieuwe plan ook niet door. Dus hoe kan de bouw van deze wijk geen impact hebben op de stikstof in onze natuur? Terwijl dat juist zo’n groot aandachtspunt is.

Wat wij ook niet begrijpen is dat je een evenementen locatie midden in de nieuwe wijk plaatst? Waarom? Herplaats dit buiten het dorp.

Waarom 14 meter hoog bouwen? Wat is de toegevoegde waarde van die laag extra? Waarom denkt de gemeente zelfs maar na over hoogbouw? Dat past toch gewoon niet in het dorp? En zeker niet in de vijver van fase 1 of op de locatie van de oude Swinshoek. Het oude bejaardenhuis Swinshoek was 11 meter hoog en het originele bestemmingsplan is daar nu nog steeds max 11 mtr. Laten we dat lekker zo houden.

01-07-2021

Van landgoed naar Vinex wijk Drenkeling

Vanuit de stedenbouwkundige visie Landgoed Drenkeling - “groene/landschappelijke inpassing - met als belangrijkste onderdeel het realiseren van een blauwgroene verbinding tussen De Waal en de duinen -, duurzaamheid en (beeld)kwaliteit zijn belangrijke onderdelen van de visie” - blijft weinig meer over.

Hoe de uitwerking van deze plannen past in de omgevingsvisie is voor Partij Westvoorne ongewis. De visie stelt: Het uitgangpunt is dat bij ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeente als vanuit inwoners of bedrijven, blijvend wordt gezocht naar meerwaarde door het versterken van de leefbaarheid, de economie, het landschap en de natuur in Westvoorne.

Partij Westvoorne stelt dat er op dit moment geen recht wordt gedaan aan zowel de stedenbouwkundige- als de omgevingsvisie.

+Lees meer...

De eerdere inbreng van Partij Westvoorne, waaronder een bredere opzet van groen en blauw (openbaar groen en water), ruimere afstand van erfgrenzen en beperken van de maximale hoogte zoals in de Drenkeling fase 1, is niet terug te zien in de verbeelding en de plannen.

Door het voorgestelde beeld met een zeer karige opzet van openbaar groen en water, hoogbouw en het voorgestelde bestemmingsplan, is het mogelijk dat het nieuwe uitzicht en woongenot van zowel de huidige als de nieuwe bewoners zich beperkt tot uitzicht op muren, schuren, tuinhekken en parkeerplaatsen. Van een ruim opgezette landgoed visie in fase 1 naar een standaard Vinex wijk in fase 2.

Fase 3, het verplaatsen van de voetbalvelden, creëert mogelijkheden voor gestapelde bouw als corridor om de Drenkeling, die uitkijkt op het waaltje. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek voor het college.

De toekomstige situatie in fase 2 schetst naast de 28 bestaande zorgwoningen, 85 appartementen, 41 2-onder-1 kap woningen, 18 hoekwoningen, 92 rijwoningen, 17 vrijstaande woningen en 4 zorgwoningen. Parkeergelegenheid is vooralsnog niet op straat voorzien, maar op tussenliggende parkeerterreinen. Circa 90 woningen zijn voorzien voor sociale verhuur, de overige 167 woningen betreffen koopwoningen.

Op woensdag 16 juni is er een presentatie in de commissie beeldvorming, online te volgen vanaf 20u00.

13-06-2021

Zie ook onze Facebook psgina

https://www.facebook.com/geenhoogbouw.rockanje.

05-06-2021